Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg

Prognoser for grundvandsstand og afstrømning kan bidrage til at mindske effekter af kommende oversvømmelser og kan derfor i nogle situationer med fordel anvendes som en klimatilpasningsstrategi som alternativ eller supplement til de traditionelle infrastruktur baserede løsninger. Denne artikel beskriver afprøvning af nye generelt anvendelige prognoseværktøjer på et case i Silkeborg

Forfattere: Jens Christian Refsgaard, Øyvind Hole, Marc-Etienne Ridler, Diana Lucatero, Claus Petersen, Xin He, LarsTroldborg, Jacob B. Kidmose & Henrik Madsen

LinkedIn