Claus Petersen

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg

Prognoser for grundvandsstand og afstrømning kan bidrage til at mindske effekter af kommende oversvømmelser og kan derfor i nogle situationer med fordel anvendes som en klimatilpasningsstrategi som alternativ eller supplement til de traditionelle infrastruktur baserede løsninger. Denne artikel beskriver afprøvning af nye generelt anvendelige prognoseværktøjer på et case i Silkeborg Forfattere: Jens Christian Refsgaard, Øyvind […]

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg Read More »

Forudsigelse af nedbør til hydrologiske prognoser

Forudsigelse af vand i og på jordoverfladen er kommet i særligt fokus inden for de seneste år. Vi omtaler i det følgende resultater fra et dansk forskningsprojekt HydroCast, der fremadrettet giver mulighed for bedre korttidsprognoser for kraftig nedbør i Danmark Forfattere: Bent Hansen Sass, Claus Petersen, Rashpal Gill, Thomas Bøvith, David Getreuer Jensen & Michael

Forudsigelse af nedbør til hydrologiske prognoser Read More »