Manningtallet for vandløb – en uudtømmelig kilde til diskussion

I 2000 lovede Europas lande hinanden via Vandrammedirektivets snørklede paragrafer at vandområder og dermed vandløb i fremtiden skulle have en god økologisk kvalitet. Når dette løfte bringer noget så nørdet som hydraulikfagets Manningtal i fokus, er årsagen, at god økologisk vandløbskvalitet kun opnås, hvis Manningtallet er lavt svarende til at oprensning og grødeskæring mv. holdes på et minimum. Imidlertid kræver lav risiko for oversvømmelse en høj grad af vedligeholdelse og et højt Manningtal. Modsætningen mellem godt miljø og god vedligeholdelse er uomgængelig. Løsningen af de sammensatte problemer i vandløbene kræver et godt kendskab til de økologiske indikatorer, men også en god forståelse af Manningtallet.

Forfattere: Torben Larsen

LinkedIn