Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet

Danmark er internationalt førende ved at have skabt omkring 50 nye søer større end 10 ha. Med få undtagelser kender vi imidlertid ikke deres naturkvalitet. Med optimalt fysisk design og forvaltning kan nye søer sikre overlevelse af kritisk truede eller sjældne arter. Derfor har ferskvandsbiologer fra KU, AU, og SDU indledt et 3-årigt forskningsprojekt med økonomisk støtte fra Aage V. Jensen Naturfond for at studere vandkvalitet og biodiversitet i 30 nye danske søer. Formålet er at opnå viden om søers fysiske design, næringsbelastning og forvaltning, som muliggør høj miljøtilstand og biodiversitet

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Theis Kragh, Jens Borum, Lars Båstrup-Spohr, Sara Egemose, Henning S. Jensen, Erik Jeppesen, Kasper Reitzel & Martin Søndergaard

LinkedIn