Kaj Sand-Jensen

Temperaturdynamik i små søer – daglig lagdeling og opblanding

Der eksisterer hundrede tusinde søer mindre end 1 ha i Danmark og mange millioner alene i Nordeuropa. Sammenlignet med større søer er de sparsomt undersøgt, selv om miljøet er meget dynamisk og diversiteten af alger, planter og dyr er høj og rummer mange specielle arter. Det specielle fremmes blandt andet af vandtemperaturen, som varierer voldsomt …

Temperaturdynamik i små søer – daglig lagdeling og opblanding Læs mere »

Et under, et mirakel og et dilemma – ferskvand gennem 30 år

dviklingen i vand- og naturkvalitet i de ferske vande gennem de seneste 30 år har altovervejende været positiv. En ihærdig indsats for at nedbringe vandløbenes forurening med organisk stof og forbedre det fysiske miljø har virkeligt båret frugt og skabt markante fremgange for smådyr, ørreder og laks. Lyset og vandplanterne er også vendt tilbage til …

Et under, et mirakel og et dilemma – ferskvand gennem 30 år Læs mere »

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen

Reetablering eller nyetablering af søer beriger normalt det danske landskab og de ferske vandes biodiversitet. Dog vil etablering af indskudte søer, især øverst i vandløbene, opvarme vandet om sommeren, tilføre let omsætteligt plankton og derfor øge iltforbruget og gøre vandet mere uklart. Konsekvensen kan være, at rentvandsdyr,koldtvandsdyr og undervandsplanter forsvinder neden for søerne. Vi vurderer …

Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen Læs mere »