Nr. 3

Ålegræskatastrofen i 1930erne – svampesygdom og opvarmning genbesøgt

Vi kender de svampesygdomme, der får aske- og elmetræer til at dø i vores skove. Vi har også identificeret pestbakterien og tidsfæstet dens gentagne katastrofale hærgen op gennem Europa i Middelalderen. Men vi har haft svært ved at finde årsagen til Ålegræskatastrofen, som angiveligt dræbte 90% af de vidtstrakte Ålegræsenge langs Europas og USAs kyster […]

Ålegræskatastrofen i 1930erne – svampesygdom og opvarmning genbesøgt Read More »

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk

Siden 1980’erne er der gennemført adskillige vandløbsprojekter for at forbedre forholdene i vandløbene for den naturlige flora og fauna. Projekterne følges dog sjældent op af målrettede effektundersøgelser. I denne artikel genbesøger vi vådområdeprojektet ved Von Å, der blev gennemført af Herning- og Ringkøbing-Skjern Kommune i Konkret kigger vi på projektets betydning for smådyr- og fiskesamfund.

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk Read More »

Hvor farligt er det at drikke vand med pesticider?

Den seneste udvikling, hvor vandforsyninger med indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre er blevet lukket, giver anledning til bekymring hos forbrugerne. Ikke alene er det træls at skulle hente sit drikkevand fra en tank; man kan også spekulere over man selv og ens familie har lidt skade. Der er brug for at vide mere om hvordan grænseværdierne fastsættes

Hvor farligt er det at drikke vand med pesticider? Read More »

Husk frøerne i den nye by

Habitatdirektivet forbyder at yngle- og rasteområder for de beskyttede Bilag IV-arter forringes. Siden år 2000 har lokalplanlægningen i Farum Nord aktivt inddraget hensyn til forekomster af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Dette har medført bestemmelser og begrænsninger i en række af lokalplanerne, som skal sikre forekomsten af stor vandsalamander og spidssnudet frø i området. Forfattere:

Husk frøerne i den nye by Read More »

Mange flere fisk efter genskabelse af naturlige forhold i vandløb

Fiskene har haft det svært i danske vandløb, men nu er bestandene i fremgang mange steder efter en række miljøtiltag siden 1980’erne. Her bringer vi eksempler på den positive effekt af at genskabe gode forhold for fisk i vandløb. Forfattere: Jan Nielsen, Finn Sivebæk, Kim Aarestrup, Stig Pedersen & Anders Koed

Mange flere fisk efter genskabelse af naturlige forhold i vandløb Read More »

Miljøets fodspor

Denne titel dækker over en artikelserie om udviklingen i miljøindsatsen siden 1971. Artiklerne er skrevet af eksperter, som har været med et stort stykke af vejen. De viser gennemgående, at der er kommet noget fornuftigt ud af miljømyndighedernes arbejde i perioden. Artiklerne er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside under ”Om os” og ”Miljøets fodspor”. Forfattere: Henrik

Miljøets fodspor Read More »

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt

Historien om borearkivets digitalisering og den første hydrogeologiske kortlægning i Århus Amtskommune (dagligtale Århus Amt), som eksempel på fremtidsorienteret databaseopbygning. I 1974 fik amterne til opgave at kortlægge vandressourcerne i Danmark. For kunne gennemføre kortlægningen effektivt var det nødvendigt at digitalisere DGU’s (nu GEUS) borejournaler og boringernes geografiske beliggenhed (lokalisering), der begge kun fandtes på

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt Read More »