Nr. 3

Ålegræskatastrofen i 1930erne – svampesygdom og opvarmning genbesøgt

Vi kender de svampesygdomme, der får aske- og elmetræer til at dø i vores skove. Vi har også identificeret pestbakterien og tidsfæstet dens gentagne katastrofale hærgen op gennem Europa i Middelalderen. Men vi har haft svært ved at finde årsagen til Ålegræskatastrofen, som angiveligt dræbte 90% af de vidtstrakte Ålegræsenge langs Europas og USAs kyster …

Ålegræskatastrofen i 1930erne – svampesygdom og opvarmning genbesøgt Læs mere »

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk

Siden 1980’erne er der gennemført adskillige vandløbsprojekter for at forbedre forholdene i vandløbene for den naturlige flora og fauna. Projekterne følges dog sjældent op af målrettede effektundersøgelser. I denne artikel genbesøger vi vådområdeprojektet ved Von Å, der blev gennemført af Herning- og Ringkøbing-Skjern Kommune i Konkret kigger vi på projektets betydning for smådyr- og fiskesamfund. …

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk Læs mere »

Hvor farligt er det at drikke vand med pesticider?

Den seneste udvikling, hvor vandforsyninger med indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre er blevet lukket, giver anledning til bekymring hos forbrugerne. Ikke alene er det træls at skulle hente sit drikkevand fra en tank; man kan også spekulere over man selv og ens familie har lidt skade. Der er brug for at vide mere om hvordan grænseværdierne fastsættes …

Hvor farligt er det at drikke vand med pesticider? Læs mere »

Husk frøerne i den nye by

Habitatdirektivet forbyder at yngle- og rasteområder for de beskyttede Bilag IV-arter forringes. Siden år 2000 har lokalplanlægningen i Farum Nord aktivt inddraget hensyn til forekomster af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Dette har medført bestemmelser og begrænsninger i en række af lokalplanerne, som skal sikre forekomsten af stor vandsalamander og spidssnudet frø i området. Forfattere: …

Husk frøerne i den nye by Læs mere »

Miljøets fodspor

Denne titel dækker over en artikelserie om udviklingen i miljøindsatsen siden 1971. Artiklerne er skrevet af eksperter, som har været med et stort stykke af vejen. De viser gennemgående, at der er kommet noget fornuftigt ud af miljømyndighedernes arbejde i perioden. Artiklerne er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside under ”Om os” og ”Miljøets fodspor”. Forfattere: Henrik …

Miljøets fodspor Læs mere »

Kan vi finde løgfrø med eDNA?

Løgfrøen er omfattet af Habitatdirektivets særlige artsbeskyttelse. Det betyder at myndighederne ikke må give tilladelse til aktiviteter, som kan skade artens yngle- og rasteområder. Arten er imidlertid vanskelig at finde i naturen, da den lever nedgravet i jorden det meste af tiden. Hannerne kvækker om foråret under vand, og kan derfor kun vanskeligt høres. Normalt …

Kan vi finde løgfrø med eDNA? Læs mere »

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt

Historien om borearkivets digitalisering og den første hydrogeologiske kortlægning i Århus Amtskommune (dagligtale Århus Amt), som eksempel på fremtidsorienteret databaseopbygning. I 1974 fik amterne til opgave at kortlægge vandressourcerne i Danmark. For kunne gennemføre kortlægningen effektivt var det nødvendigt at digitalisere DGU’s (nu GEUS) borejournaler og boringernes geografiske beliggenhed (lokalisering), der begge kun fandtes på …

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt Læs mere »