Kan vi finde løgfrø med eDNA?

Løgfrøen er omfattet af Habitatdirektivets særlige artsbeskyttelse. Det betyder at myndighederne ikke må give tilladelse til aktiviteter, som kan skade artens yngle- og rasteområder. Arten er imidlertid vanskelig at finde i naturen, da den lever nedgravet i jorden det meste af tiden. Hannerne kvækker om foråret under vand, og kan derfor kun vanskeligt høres. Normalt kræves der trænede specialister for at dokumentere artens forekomst. Selv specialister kan i nogle tilfælde vanskeligt finde arten, og det er ofte umuligt at vurdere den kvantitative forekomst, når forskellige ynglesteder skal sammenlignes. I denne undersøgelse har vi brugt eDNA-teknik til at spore løgfrø og til at vurdere artens kvantitative forekomst i fire forskellige søer.

Forfattere: Martin Hesselsøe, Søren Nøhr Thomsen, Steen W. Knudsen, Peter Rask Møller & Lars Dyhrberg Bruun

LinkedIn