Kan vi finde løgfrø med eDNA?

Løgfrøen er omfattet af Habitatdirektivets særlige artsbeskyttelse. Det betyder at myndighederne ikke må give tilladelse til aktiviteter, som kan skade artens yngle- og rasteområder. Arten er imidlertid vanskelig at finde i naturen, da den lever nedgravet i jorden det meste af tiden. Hannerne kvækker om foråret under vand, og kan derfor kun vanskeligt høres. Normalt […]

Kan vi finde løgfrø med eDNA? Read More »