Martin Hesselsøe

Husk frøerne i den nye by

Habitatdirektivet forbyder at yngle- og rasteområder for de beskyttede Bilag IV-arter forringes. Siden år 2000 har lokalplanlægningen i Farum Nord aktivt inddraget hensyn til forekomster af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Dette har medført bestemmelser og begrænsninger i en række af lokalplanerne, som skal sikre forekomsten af stor vandsalamander og spidssnudet frø i området. Forfattere: […]

Husk frøerne i den nye by Read More »

Husk frøerne i den nye by

Habitatdirektivet forbyder at yngle- og rasteområder for de beskyttede Bilag IV-arter forringes. Siden år 2000 har lokalplanlægningen i Farum Nord aktivt inddraget hensyn til forekomster af stor vandsalamander og spidssnudet frø. Dette har medført bestemmelser og begrænsninger i en række af lokalplanerne, som skal sikre forekomsten af stor vandsalamander og spidssnudet frø i området. Forfattere:

Husk frøerne i den nye by Read More »

Kan vi måle vandkvalitet i vandløb med DNA?

Nogle smådyr i vandløb er biologiske indikatorer for god og andre for dårlig vandkvalitet. Vandkvalitet i vandløb måles derfor ofte med biologiske metoder, fx baseret på optælling og identifikation af smådyr (invertebrater). Biologiske samfund, fx i vandløb, kan i dag også beskrives ved hjælp af DNA. Vi har sammenlignet DNA-analyser med en traditionel undersøgelse af

Kan vi måle vandkvalitet i vandløb med DNA? Read More »

E.coli i drikkevand – hurtig analyse og lav detektionsgrænse

Den akkrediterede metode til analyse af E.coli i drikkevand kan måle 1 E.coli pr. 100 ml på 18-22 timer. Drikkevandsbranchen efterspørger derfor nye metoder. Der ønskes en metode som er både hurtigere og som har en lavere detektionsgrænse. Måske kan en kombination af flere metoder komme ønsket nærmere og effektivisere overvågningen af drikkevandskvaliteten. Forfattere: Søren

E.coli i drikkevand – hurtig analyse og lav detektionsgrænse Read More »

Find beskyttet vandbille med e-DNA

To vandbillearter i Danmark er beskyttet af Habitatdirektivet. Vandbillerne er meget vanskelige at finde og artsbestemme, selv for de dygtigste biologer. Myndighederne skal vide, hvor billerne findes for at kunne sikre den beskyttelse, der kræves i Habitatdirektivet. DNAteknikker kan hjælpe med at finde både vandbiller og andre vandlevende dyrearter. Måske kan DNA-teknologien også bruges til

Find beskyttet vandbille med e-DNA Read More »