Kan vi måle vandkvalitet i vandløb med DNA?

Nogle smådyr i vandløb er biologiske indikatorer for god og andre for dårlig vandkvalitet. Vandkvalitet i vandløb måles derfor ofte med biologiske metoder, fx baseret på optælling og identifikation af smådyr (invertebrater). Biologiske samfund, fx i vandløb, kan i dag også beskrives ved hjælp af DNA. Vi har sammenlignet DNA-analyser med en traditionel undersøgelse af biologisk vandkvalitet i 53 forskellige danske vandløb og undersøgt hvorvidt sammensætningen af DNA kan bruges til at udtale sig om vandkvaliteten. Resultaterne er meget lovende for fremtidig anvendes af DNA teknologi til naturovervågning.

Forfattere: Martin Hesselsøe, Nadieh de Jonge & Jeppe Lund Nielsen

LinkedIn