Undervandsplanters rolle i minivådområder

Konstruerede minivådområder, som virkemiddel til reducering af næringsstofbelastning fra drænede landbrugsarealer, kan effektiviseres ved at beplante det konstruerede vådområde med undervandsplanter, som supplement til den ofte naturligt forekommende rørsumpsvegetation. På den måde øges den totale næringsstoftilbageholdelse i systemet via planters direkte og indirekte effekter på næringsoptagelse.

Forfattere: Annica Olesen, Solvei M. Jensen, Anette B. Alnøe, Annette BaattrupPedersen, Torben L. Lauridsen, Brian K. Sorrell & Tenna Riis

LinkedIn