Sjældne smådyr i danske vandløb

Smådyr er centrale elementer, når kvaliteten i vore vandløb under søges. Fra landsdækkende undersøgelser ved vi derfor meget omderes udbredelse, men mindre om deres præcise levesteder. Her er de sjældne arter særlig vigtige, fordi de er en væsentlig del af den samlede biodiversitet. Men hvordan defineres sjældne arter? Og hvilke særlige krav stiller de til ”miljøet”?

Forfattere: Peter Wiberg-Larsen, Jes J. Rasmussen, Tenna Riis & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn