Peter Wiberg-Larsen

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

I vandområdeplanerne gennemføres projekter i de danske vandløb med det formål at forbedre levesteder for planter og dyr, samt opnå miljømålet om god økologisk tilstand. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilken betydning de projekter, der allerede er gennemført i vandløbene, har haft for vandløbenes plante, smådyrs- og fiskesamfund, og om der er forskel

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker Read More »

Skjernåens smådyr og planter – lykkedes restaureringen?

Restaureringen af Skjern Å’s nedre løb er Danmarks hidtil dyreste og største af sin art. Det er derfor vigtigt at undersøge, om det lykkedes at nå de opstillede mål. Det kræver naturligvis data. Vi har gravet i ”arkiverne” og sammenlignet biodiversitet af smådyr og planter før og efter at åen blev reguleret, og op til

Skjernåens smådyr og planter – lykkedes restaureringen? Read More »

Skjern Å restaureringen og oplevelsesøkonomien

Restaureringen af Skjern Å og dens ådal havde flere formål. Et af dem var at gavne friluftlivet, fx jagt, sportsfiskeri, fuglekiggeri eller vandreture. Ud over at give de mennesker, som søger ud i naturen, nogle værdifulde oplevelser, bidrager friluftlivet til at understøtte økonomien i lokalsamfundet. Det sker fx gennem overnatninger, lokale indkøb, salg af fiskekort

Skjern Å restaureringen og oplevelsesøkonomien Read More »

Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser ?

Med Vandrammedirektivet er biologiske undersøgelser kommet i fokus. Det er ud fra disse, at miljømål i vandområderne opstilles, og målopfyldelsen kontrolleres. Derfor må det undre, at der stadig ikke er indført en autoriseret kontrol af kvaliteten af biologiske undersøgelser. For at udføre kemiske analyser skal analyselaboratorier nemlig være godkendte, og deres analysekvalitet kontrolleres til stadighed.

Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser ? Read More »

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset?

Danmark har sammen med 189 andre lande og EU underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio i 1992 med det klare mål at standse tabet af biologisk mangfoldighed. 2010 er udnævnt af FN til internationalt biodiversitetsår. Det betyder, at alle lande opfordres til at sætte særligt fokus på værdien af den biologiske

Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset? Read More »