Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser ?

Med Vandrammedirektivet er biologiske undersøgelser kommet i fokus. Det er ud fra disse, at miljømål i vandområderne opstilles, og målopfyldelsen kontrolleres. Derfor må det undre, at der stadig ikke er indført en autoriseret kontrol af kvaliteten af biologiske undersøgelser. For at udføre kemiske analyser skal analyselaboratorier nemlig være godkendte, og deres analysekvalitet kontrolleres til stadighed. I artiklen beskrives behovet for en lignende ordning inden for biologiske vandløbsundersøgelser.

Forfattere: Peter Wiberg-Larsen

LinkedIn