Habitatområde forurenes af miljøgift

Esrum Sø er en naturvidenskabelig perle, da søen er en af Danmarks og verdens mest velundersøgte søer med data helt tilbage fra 1800-tallet. Der er derfor store naturvidenskabelige interesser knyttet til den. Dertil er søen udpeget som habitatområde som led i implementeringen af EF-habitatdirektivet. Undersøgelser har vist, at Esrum Søs værdier trues af en gammel træimprægneringsgrund, der hvert år forurener søen med op til 6 kg arsen.

Forfattere: Sandra Falkenberg Hansen

LinkedIn