Skjernåens smådyr og planter – lykkedes restaureringen?

Restaureringen af Skjern Å’s nedre løb er Danmarks hidtil dyreste og største af sin art. Det er derfor vigtigt at undersøge, om det lykkedes at nå de opstillede mål. Det kræver naturligvis data. Vi har gravet i ”arkiverne” og sammenlignet biodiversitet af smådyr og planter før og efter at åen blev reguleret, og op til 10 år efter at den blev genslynget. Oplysninger om fysiske ændringer i og omkring vandløbet gør os i stand til at vurdere restaureringens biologiske succes.

Forfattere: Peter Wiberg-Larsen, Annette Baattrup-Pedersen, Esben Kristensen, Rikke Reisner Hansen & Brian Kronvang

LinkedIn