Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

I vandområdeplanerne gennemføres projekter i de danske vandløb med det formål at forbedre levesteder for planter og dyr, samt opnå miljømålet om god økologisk tilstand. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilken betydning de projekter, der allerede er gennemført i vandløbene, har haft for vandløbenes plante, smådyrs- og fiskesamfund, og om der er forskel på, hvordan forskellige metoder virker.

Forfattere: Lisbeth D. Henriksen, Helena Kallestrup, Jes J. Rasmussen, Peter Wiberg-Larsen, Tenna Riis & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn