Konvertering af DVFI faunaklasser til EQR-værdier (Økologisk Kvalitets Ratio)

EQR-værdier anvendes i Vandrammedirektivet til at beskrive den økologiske tilstand. Her præsenteres en metode til at beregne EQR-værdier ud fra DVFI faunaklasser.

Forfattere: Søren E. Larsen, Nikolai Friberg, Peter Wiberg-Larsen, Jens Skriver & Lars Kjellerup Larsen

LinkedIn