Genslyngning af vandløb – betydning for smådyr

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en undersøgelse af smådyrsfaunaen før og efter genslyngningen af Ganer Å og Kirkeåen. Undersøgelsen viste, at faldforholdene har stor betydning for effekten af restaureringen. På strækninger med gode faldforhold forekom signifikante stigninger i antallet af slørvingearter, rød- og gullistede arter og DVFI. Effekterne udeblev på strækninger med lavt fald.

Forfattere: Klaus Kevin Kristensen

LinkedIn