Klaus Kevin Kristensen

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk

Siden 1980’erne er der gennemført adskillige vandløbsprojekter for at forbedre forholdene i vandløbene for den naturlige flora og fauna. Projekterne følges dog sjældent op af målrettede effektundersøgelser. I denne artikel genbesøger vi vådområdeprojektet ved Von Å, der blev gennemført af Herning- og Ringkøbing-Skjern Kommune i Konkret kigger vi på projektets betydning for smådyr- og fiskesamfund. […]

Naturgenopretningsprojektet ved Von Å – projektets betydning for smådyr og fisk Read More »

Genslyngning af vandløb – betydning for smådyr

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en undersøgelse af smådyrsfaunaen før og efter genslyngningen af Ganer Å og Kirkeåen. Undersøgelsen viste, at faldforholdene har stor betydning for effekten af restaureringen. På strækninger med gode faldforhold forekom signifikante stigninger i antallet af slørvingearter, rød- og gullistede arter og DVFI. Effekterne udeblev på strækninger med lavt fald. Forfattere: Klaus

Genslyngning af vandløb – betydning for smådyr Read More »