Nikolai Friberg

Hydromorfologiske ændringer af Skjern Å – 10 år senere

Restaureringen af Skjern Å har siden udførelsen tiltrukket megen interesse fra både naturinteresserede og forskere. Bl.a. er der over flere omgange indsamlet en række data om åens hydromorfologi og disse data giver en unik mulighed for at undersøge hvordan åen har udviklet sig siden restaureringen. I denne artikel analyserer vi disse data og vurdere hvordan …

Hydromorfologiske ændringer af Skjern Å – 10 år senere Læs mere »

Vandløbskursus på litauisk – på vej mod nye tider

Danmarks Miljøundersøgelser’s afdeling for Ferskvandsøkologi arrangerede i maj 2004 et træningsprogram for ansatte ved de litauiske miljømyndigheder og forskningsinstitutioner i forbindelse med projektet – Vandrammedirektivet og vandløb i Litauen – implementering af VRD 2006 deadlines. Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) og Dansk Habitatkvalitetsindeks (DHQI) blev demonstreret og øvet i felten og resultaterne blev efterfølgende oparbejdet i laboratoriet …

Vandløbskursus på litauisk – på vej mod nye tider Læs mere »

Vandløb på litauisk

Vandrammedirektivet stiller krav om standardiserede metoder til klassificering af tilstanden i de europæiske vandområder. To projekter i Litauen har givet Danmarks Miljøundersøgelser et indblik i de biologiske og hydromorfologiske forhold i litauiske vandløb. Metoder udviklet til danske forhold vurderes umiddelbart at kunne anvendes i den litauiske miljøovervågning Forfattere: KRISTIINA MARDI, JENS SKRIVER, NIKOLAI FRIBERG, BRIAN …

Vandløb på litauisk Læs mere »

Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb

Den nye Vandmiljøplan III (VMP III) blev vedtaget af Folketinget i april 2004, og senest har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udarbejdet et bud på de fremtidige miljømål for de danske vandområder i henhold til EU’s Vandrammedirektiv. Dermed foreligger nu et fagligt grundlag for den politiske beslutning om den fremtidige miljøkvalitet og -forvaltning for vandløb og søer. …

Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb Læs mere »