Hydromorfologiske ændringer af Skjern Å – 10 år senere

Restaureringen af Skjern Å har siden udførelsen tiltrukket megen interesse fra både naturinteresserede og forskere. Bl.a. er der over flere omgange indsamlet en række data om åens hydromorfologi og disse data giver en unik mulighed for at undersøge hvordan åen har udviklet sig siden restaureringen. I denne artikel analyserer vi disse data og vurdere hvordan åens naturlige dynamiske processer har udviklet dens morfologi og habitater over en 10 års periode efter restaureringen.

Forfattere: Esben Astrup Kristensen, Brian Kronvang, Peter WibergLarsen, Catrine Nielsen, Emanuelle Amor, HansThodsen, Morten Lauge Pedersen, Nikolai Friberg & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn