Esben Astrup Kristensen

Screening af vandløbs fysiskemodificeringsgrad

Et vandløbs fysiske tilstand er en vigtig parameter til vurdering af nødvendige og mest effektive indsatser for at opnå god økologisk tilstand. På baggrund af frit tilgængelige data om vandløb er der udviklet en screeningmetode til at klassificere vandløb på en gradient i forhold til graden af fysisk modificering. Samtidig er der udviklet en ny […]

Screening af vandløbs fysiskemodificeringsgrad Read More »

Hydromorfologiske ændringer af Skjern Å – 10 år senere

Restaureringen af Skjern Å har siden udførelsen tiltrukket megen interesse fra både naturinteresserede og forskere. Bl.a. er der over flere omgange indsamlet en række data om åens hydromorfologi og disse data giver en unik mulighed for at undersøge hvordan åen har udviklet sig siden restaureringen. I denne artikel analyserer vi disse data og vurdere hvordan

Hydromorfologiske ændringer af Skjern Å – 10 år senere Read More »