Skjern Å naturprojektets betydning for laksen

Skjern Å huser landets største bestand af laks og er efterhånden blevet et ”Mekka” for danske og udenlandske fiskeentusiaster. Det er derfor relevant at spørge, om det er restaureringen af nedre Skjern Å som nu 10 år efter har gavnet laksen, og om bestanden har nået fordums højder? Simple spørgsmål, som dog ikke nødvendigvis er enkle at bevare. I denne artikel fortælles om Skjern Å-laksens skæbne gennem ca. 100 år med særligt fokus på de seneste årtier.

Forfattere: Anders Koed

LinkedIn