Anders Koed

Mange flere fisk efter genskabelse af naturlige forhold i vandløb

Fiskene har haft det svært i danske vandløb, men nu er bestandene i fremgang mange steder efter en række miljøtiltag siden 1980’erne. Her bringer vi eksempler på den positive effekt af at genskabe gode forhold for fisk i vandløb. Forfattere: Jan Nielsen, Finn Sivebæk, Kim Aarestrup, Stig Pedersen & Anders Koed

Mange flere fisk efter genskabelse af naturlige forhold i vandløb Read More »

Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne

Skarven er en hyppig gæst på de danske søer men det er uvist, hvordan den påvirker vores fiskebestande. En undersøgelse fra Viborg Søerne viste, at især aborrer var udsatte for skarvprædation, men også andre rovfisk og fredfisk er på menuen. En højere andel af de større fisk blev spist sammenlignet med mindre fisk og således

Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne Read More »

Skjern Å restaureringen og oplevelsesøkonomien

Restaureringen af Skjern Å og dens ådal havde flere formål. Et af dem var at gavne friluftlivet, fx jagt, sportsfiskeri, fuglekiggeri eller vandreture. Ud over at give de mennesker, som søger ud i naturen, nogle værdifulde oplevelser, bidrager friluftlivet til at understøtte økonomien i lokalsamfundet. Det sker fx gennem overnatninger, lokale indkøb, salg af fiskekort

Skjern Å restaureringen og oplevelsesøkonomien Read More »