Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne

Skarven er en hyppig gæst på de danske søer men det er uvist, hvordan den påvirker vores fiskebestande. En undersøgelse fra Viborg Søerne viste, at især aborrer var udsatte for skarvprædation, men også andre rovfisk og fredfisk er på menuen. En højere andel af de større fisk blev spist sammenlignet med mindre fisk og således blev mere en hver anden aborre mellem 24 og 30 cm i gennemsnit spist årligt. Sådanne dødeligheder af aborrer kan tænkes at have konsekvenser for kvaliteten af lystfiskeriet og muligvis også søens miljøtilstand. Undersøgelsen, som var baseret på mærkning af mere end 1600 fisk, løb over tre år.

Forfattere: Christian Skov, Niels Jepsen, Henrik Baktoft, Stig Pedersen & Anders Koed

LinkedIn