Henrik Baktoft

Ormstrup Sø: fremtidens restaureringer

Sørestaurering kan være et nødvendigt redskab til at skabe en bedre vandkvalitet i søer, men forstår vi mekanismerne godt nok, og hvordan sikres de bedste resultater? Hvis restaureringen målrettes fosforfrigivelse fra sedimentet, kan cirkulære principper så anvendes, hvor den fosfor, som er skadelig for søen, men samtidigt en kritisk begrænset ressource i en nær fremtid, […]

Ormstrup Sø: fremtidens restaureringer Read More »

Sejlads med bådmotor forstyrrer fiskene men der er forskel mellem arter

Vores natur bliver i stigende grad brugt til at dyrke forskellige rekreative interesser. Især vores vande har høj værdi og bliver både brugt til badning, forskellige former for sejlsport og lystfiskeri. DTU Aqua har undersøgt, hvordan fisk reagerer i en uforstyrret sø, når der engang imellem bliver sejlet med benzinmotor. Forsøget viste blandt andet, at

Sejlads med bådmotor forstyrrer fiskene men der er forskel mellem arter Read More »

Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne

Skarven er en hyppig gæst på de danske søer men det er uvist, hvordan den påvirker vores fiskebestande. En undersøgelse fra Viborg Søerne viste, at især aborrer var udsatte for skarvprædation, men også andre rovfisk og fredfisk er på menuen. En højere andel af de større fisk blev spist sammenlignet med mindre fisk og således

Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne Read More »