Vandafstrømning i kystnære zoner: Skjern Å – model og målinger

Omkring halvdelen af Danmarks areal er ikke dækket af hydrometristationer, hvilket betyder, at vandafstrømningen i stedet estimeres ved brug af modeller. Da en nøjagtig afstrømning bl.a. er en forudsætning for beregning af kvælstoftilførslen til fjorde og kystafsnit, er der behov for at teste modellerede afstrømningsestimater fra de hidtil umålte oplande. Det er nu muligt ved hjælp af ny teknologi til direkte måling af afstrømning.

Forfattere: Jørgen Windolf, Niels. B. Ovesen, Jane B. Poulsen, Lars Troldborg & Brian Kronvang

LinkedIn