Mange flere fisk efter genskabelse af naturlige forhold i vandløb

Fiskene har haft det svært i danske vandløb, men nu er bestandene i fremgang mange steder efter en række miljøtiltag siden 1980’erne. Her bringer vi eksempler på den positive effekt af at genskabe gode forhold for fisk i vandløb.

Forfattere: Jan Nielsen, Finn Sivebæk, Kim Aarestrup, Stig Pedersen & Anders Koed

LinkedIn