Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb

Den nye Vandmiljøplan III (VMP III) blev vedtaget af Folketinget i april 2004, og senest har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udarbejdet et bud på de fremtidige miljømål for de danske vandområder i henhold til EU’s Vandrammedirektiv. Dermed foreligger nu et fagligt grundlag for den politiske beslutning om den fremtidige miljøkvalitet og -forvaltning for vandløb og søer. I denne artikel vil vi give en status og diskutere perspektiverne for den fremtidige miljøkvalitet i danske søer og vandløb.

Forfattere: KURT NIELSEN, MARTIN SØNDERGAARD & NIKOLAI FRIBERG

LinkedIn