Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb

Den nye Vandmiljøplan III (VMP III) blev vedtaget af Folketinget i april 2004, og senest har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udarbejdet et bud på de fremtidige miljømål for de danske vandområder i henhold til EU’s Vandrammedirektiv. Dermed foreligger nu et fagligt grundlag for den politiske beslutning om den fremtidige miljøkvalitet og -forvaltning for vandløb og søer. […]

Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb Read More »