Dyrkningsjorden under pres

Jordstrukturen er bestemmende for jordens grundlæggende funktioner i relation til både plantevækst og miljøpåvirkning. I denne artikel ser vi nærmere på effekten af et lavt indhold af organisk stof og af jordpakning. Vi viser, at der er grund til at tage disse trusler mod jordens kvalitet alvorligt men påpeger samtidig, at der foreligger en stor viden, og at moderne informations- og kommunikationsteknologi ligger lige for til at gøre denne viden tilgængelig for både erhvervet og myndigheder.

Forfattere: Per Schjønning, Mathieu Lamandé, Lars J. Munkholm, Mogens H. Greve & Henrik Breuning-Madsen

LinkedIn