Henrik Breuning-Madsen

Tungmetaller i danske jordtyper – baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år

Hvor stor forskel er der på indholdet af cadmium (Cd), kobber (Cu), bly (Pb) og zink (Zn) i jord fra bronzealderen og jord fra i dag? I hvor høj grad er eventuelle ændringer knyttet til jordens tekstur og arealanvendelse? Og hvordan harmonerer resultaterne med nuværende jordkvalitetskriterier? Disse spørgsmål belyses i denne artikel. Forfattere: HEIDI HINGE,

Tungmetaller i danske jordtyper – baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år Read More »