Biodiversitet i vandløb – er tilbagegangen for vandaks standset?

Danmark har sammen med 189 andre lande og EU underskrevet FN’s Biodiversitetskonvention, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio i 1992 med det klare mål at standse tabet af biologisk mangfoldighed. 2010 er udnævnt af FN til internationalt biodiversitetsår. Det betyder, at alle lande opfordres til at sætte særligt fokus på værdien af den biologiske mangfoldighed. Vi har i denne artikel valgt at sætte fokus på vandaks-arterne i danske vandløb og undersøge deres udvikling i vandløbene i de seneste år. Disse planter udgør ca. 20 % af vandløbenes samlede plantediversitet, og flere arter er særligt følsomme overfor menneskeskabte forstyrrelser.

Forfattere: Annette Baattrup-Pedersen, Peter Wiberg-Larsen, Esben A. Kristensen & Rasmus Ejrnæs

LinkedIn