Sensorbaseret badevandsvarsling

Aarhus Kommune har vi udviklet og afprøvet en ny og simple metode til overvågning af badevandskvaliteten. Vi har opbygget en statistisk model, som varsler om forhøjet indhold af E. coli i badevandet. Modellen baseres på målinger af badevandets ledningsevne. Måling af elektrisk ledningsevne foretages ”real-time” med en billig sensor, der placeres i badevandet. Data fra sensoren opsamles og sendes automatisk. Modelberegningerne sikrer straks en prognose om badevandskvaliteten til de ansvarlige myndigheder.

Forfattere: Nikolaj Kruse Christensen, Søren Bastholm & Michael R. Rasmussen

LinkedIn