Find beskyttet vandbille med e-DNA

To vandbillearter i Danmark er beskyttet af Habitatdirektivet. Vandbillerne er meget vanskelige at finde og artsbestemme, selv for de dygtigste biologer. Myndighederne skal vide, hvor billerne findes for at kunne sikre den beskyttelse, der kræves i Habitatdirektivet. DNAteknikker kan hjælpe med at finde både vandbiller og andre vandlevende dyrearter. Måske kan DNA-teknologien også bruges til kvantificering.

Forfattere: Martin Hesselsøe, Morten Larsen, Steen W. Knudsen, Lars Lønsman Iversen, Peter Rask Møller & Torben Hviid

LinkedIn