Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt

Historien om borearkivets digitalisering og den første hydrogeologiske kortlægning i Århus Amtskommune (dagligtale Århus Amt), som eksempel på fremtidsorienteret databaseopbygning. I 1974 fik amterne til opgave at kortlægge vandressourcerne i Danmark. For kunne gennemføre kortlægningen effektivt var det nødvendigt at digitalisere DGU’s (nu GEUS) borejournaler og boringernes geografiske beliggenhed (lokalisering), der begge kun fandtes på papir, og hvor anvendelse af EDB og databaser var i sin allerførste vorden. Denne artikel beskriver de første år med digitalisering og arealplanlægning.

Forfattere: Richard Thomsen

LinkedIn