Richard Thomsen

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt

Historien om borearkivets digitalisering og den første hydrogeologiske kortlægning i Århus Amtskommune (dagligtale Århus Amt), som eksempel på fremtidsorienteret databaseopbygning. I 1974 fik amterne til opgave at kortlægge vandressourcerne i Danmark. For kunne gennemføre kortlægningen effektivt var det nødvendigt at digitalisere DGU’s (nu GEUS) borejournaler og boringernes geografiske beliggenhed (lokalisering), der begge kun fandtes på […]

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt Read More »

Grundvandskortlægning i Danmark – hvorfor og hvordan?

Den nationale kortlægning af Danmarks grundvand, der beskrives i dette nummer af Vand og Jord er et af de mest omfattende projekter til beskrivelse af landets vandmiljø. Arbejdet har strakt sig over mere end 15 år og involveret en lang række eksperter, analyser og udviklingsbaserede metodiske beslutninger. Kortlægningen giver en enestående indsigt i de forhold,

Grundvandskortlægning i Danmark – hvorfor og hvordan? Read More »