Bæveren – Hvordan kan vi afværge konflikter med dæmninger?

Bæverens spredning ud fra det statsejede Klosterheden plantage, har skabt problemer for lokale landmænd, da dens anlæggelse af dæmninger i drængrøfter fører til oversvømmelse af landbrugsarealer. Naturstyrelsen kommer ud og fjerner bæverdæmningerne, men som en undersøgelse fra området syd for Klosterheden viser, har fjernelse af dæmninger kun en midlertidig effekt, så mange steder er det nødvendigt, at fjerne dæmningerne, op til flere gange om ugen.

Forfattere: Lea Nissen

LinkedIn