Nye søer nu og i fremtid

Efter århundreders tilbagegang er der etableret mange nye søer overalt i Danmark. Mange er etableret med det primære formål at fjerne kvælstof og sekundært for at fremme biodiversitet, naturoplevelser og friluftslivet. Øget fokus på klima og natur betyder, at vi fremover forventer flere nye søer. Flere formål kræver en balancegang mellem forskellige interesser og en omhyggelig planlægning af nye søer og efterfølgende måling og optimering af deres tilstand. Vi vurderer mulighederne.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Martin Søndergaard & Sara Egemose

LinkedIn