Forbehandling af jorden før søetablering

Ved etablering af en ny sø kan den oversvømmede jord frigive fosfor. Det kan føre til en dårlig økologisk tilstand i søen og tillige påvirke nedstrøms vandområder negativt. Fosforfrigivelsen fra jorden foregår ofte hurtigt efter oversvømmelsen, men kan frigivelsen reduceres eller helt undgås ved forbehandling af jorden? Det spørgsmål har vi undersøgt under etableringen af Rønnebæk Sø ved forbehandling af jordene med sand-capping, dybdepløjning og tilsætning af jern.

Forfattere: Thor Kolath, Lotte Reuss, Sara Egemose & Kasper Reitzel

LinkedIn