Fisk i nye søer

Fiskene i søer er vigtige både for lystfiskerne samt for den artsrigdom og de økologiske påvirkninger, de skaber. Nye søer bliver hurtigt populære blandt lystfiskerne, men hvor hurtigt indvandrer fiskene i grunden og er særlige arter knyttet til nye søer sammenlignet med naturlige søer? Det er to af de centrale spørgsmål, vi undersøger. Vi vurderer også, om artstallet af fisk varierer i de mange oplande ud over landet, og hvorfra de enkelte søer især rekrutterer arterne.

Forfattere: Emil Kristensen, Kaj Sand-Jensen, Theis Kragh, Kenneth Thorø Martinsen, Lars Båstrup-Spohr, Martin Søndergaard & Erik Jeppesen

LinkedIn