Drivhusgasser fra nye søer

Udveksling af drivhusgasser mellem søer og luften har kun i sjældne tilfælde været undersøgt systematisk og sjældent omfattet både kuldioxid, metan og lattergas. Det er overraskende, da søer kan være vigtige kilder til især kuldioxid og metan. Vi har som de første undersøgt udledningen af de tre drivhusgasser fra nye danske søer for at vurdere gassernes relative betydning. Målingerne har kun været foretaget som en ugelang kampagne i august, så generalisering er vanskelig, men der tegner sig alligevel et billede.

Forfattere: Thomas Davidson, Kenneth Thorø Martinsen, Joachim Audet, Eti Levi, Jianming Deng, Martin Søndergaard, Sara Egemose, Lars BaastrupSpohr & Kaj Sand-Jense

LinkedIn