Fødekæder i nye søer

Hvordan udvikler fødekæderne sig i nye søer? Spiller søernes alder en rolle? Og hvad med næringsstofniveauet? Vores analyser af stabile isotoper af kvælstof og kulstof, viser, at fødekæderne efter få år ligner dem, der kendetegner ældre søer, forudsat at søerne er blevet koloniseret med fisk. Næringsstofniveauet og mængden af bundplanter er vigtige styrende faktorer for fødekæderne i både nye og ældre søer

Forfattere: Erik Jeppesen, Emil Kristensen, Tserenpil Shurkhuu, Torben l. Lauridsen, Jonas Stage Sø, Jens Borum, Theis Kragh, Lars Båstrup-Spohr, Sara Egemose, Kaj Sand-Jensen & Martin Søndergaard

LinkedIn