Vandløbenes CO2-overmætning og biodiversitet

De danske vandløb er kraftigt overmættede med opløst CO2 tilført med grund- og drænvand fra oplandet. Det CO2-rige vand stimulerer plantevæksten, da overmætningen er en forudsætning for fotosyntese og god vækst under vand blandt 120 plantearter, der lever i overgangszonen mellem land og vand. Vandløbenes naturlige CO2-overmætning
medfører også en betydelig CO2-afgasning til luften, men dog sandsynligvis lavere end afgasningen fra dyrkede lavbundsjorde.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Kenneth Thorø Martinsen, Johan Emil Kjær, Jonas Stage Sø, Marta Baumane, Theis Kragh, Lars Båstrup-Spohr, Hans Henrik Bruun & Tenna Riis

LinkedIn