Torben Larsen

Hydraulisk radius eller modstandsradius?

Vandføringsevnen er et centralt punkt i diskussion om nye regulativer for de danske vandløb. Vandføringsevnen beregnes normalt ved hjælp af Manningformlen, som er en empirisk formel for strømningsmodstanden, og i Manningformlen indgår hydraulisk radius som mål for størrelsen af gennemstrømningstværsnittet. Imidlertid benytter vi ofte i Danmark det som betegnes modstandsradius som alternativ til hydraulisk radius, […]

Hydraulisk radius eller modstandsradius? Read More »

Manningtallet for vandløb – en uudtømmelig kilde til diskussion

I 2000 lovede Europas lande hinanden via Vandrammedirektivets snørklede paragrafer at vandområder og dermed vandløb i fremtiden skulle have en god økologisk kvalitet. Når dette løfte bringer noget så nørdet som hydraulikfagets Manningtal i fokus, er årsagen, at god økologisk vandløbskvalitet kun opnås, hvis Manningtallet er lavt svarende til at oprensning og grødeskæring mv. holdes

Manningtallet for vandløb – en uudtømmelig kilde til diskussion Read More »

Thyborøn Kanals betydning for kysterosion på den jyske vestkysts sydlige del

For at forhindre at den nyskabte Thyborøn Kanal skulle sande til, startede staten i 1875 et omfattede høfdebyggeri på Limfjordstangerne. Planen lykkedes (og lidt til), for i dag må vi erkende, at kanalen skal indsnæres eller lukkes, da stormfloderne i Limfjorden er tiltaget, fordi kanalen er vokset. Et yderligere argument er, at den jyske vestkyst

Thyborøn Kanals betydning for kysterosion på den jyske vestkysts sydlige del Read More »