Christian Damgaard

Miljømodellering og usikkerheder

Målte variable i mange anvendte miljømodeler har ofte en betydelig variation på grund af måle- og stikprøvefejl. Sådanne fejl kan resultere i upræcise prognoser, og dermed betyde at den rådgivning som gives med baggrund i modellerne kan være forkert. Forfatter: Christian Damgaard

Lokale prognoser for effekten af naturpleje og et ændret klima ved brug af nationale overvågningsdata

Danmark er forpligtiget af blandt andet EU’s habitatdirektiv til at bevare lysåbne habitater i en god tilstand, og det er vigtigt at foretage den mest hensigtsmæssige pleje af disse habitater. Til det formål er det nyttigt at kunne forudsige, hvilken effekt forskellige påvirkningsfaktorer og plejetiltag vil have på et lokalt naturområde med habitatnatur. Sådanne forudsigelser …

Lokale prognoser for effekten af naturpleje og et ændret klima ved brug af nationale overvågningsdata Læs mere »