Kvælstof forandrer og forarmer naturen – Tålegrænser for biodiversitet

Nye beregninger viser, at den atmosfæriske belastning med kvælstof har medført en væsentlig ændring af naturens egnethed som levested for en række arter. Kvælstofbelastningen udgør en væsentlig trussel mod naturens tilstand og mod beskyttelsen af biodiversiteten. Tålegrænser baseret på bevarelse af biodiversitet er forholdsvis lave, og understreger behovet for yderligere emissionsreduktioner og en målrettet indsats omkring de mest udsatte naturområder.

Forfattere: Jesper Bak

LinkedIn