Marken og det skadelige vand

Oversvømmelser i det åbne land efter kraftig regn har altid og vil altid forekomme i Danmark. Medier og myndigheder fokuserer ensidigt på grøde i vandløb og mere nedbør som årsager. Virkeligheden er imidlertid mere kompliceret med gamle drænsystemer, sætninger af jorden samt den intensive dyrkning som væsentlige, medvirkende årsager. Vi mangler dog ny faglig om jorden og drænsystemerne, og debatten om Vandplanerne viser tydeligt, at dette et væsentligt samfundsproblem

Forfattere: Søren Munch Kristiansen

LinkedIn