Effekten af 1 kg N

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der indført lovpligtig miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug som afløste VVMscreeninger og VVM-vurderinger. Det nye godkendelsessystem bygger på lovfastsatte krav til ammoniakafsætningen fra husdyrbruget på nærliggende naturområder baseret på en grænse på 1 kg N. Ændringen har medført en væsentlig forenklet sagsvurdering, men det er et spørgsmål, om ikke dele af reguleringen overskrider grænsen for ’fagligt forsvarlig forenkling’.

Forfattere: Jesper Bak

LinkedIn